VANLIGA FRÅGOR

Har du en fråga? Välj en kategori och få svar på de vanligast förekommande frågorna.

Duracell

ALLA FRÅGOR OCH SVAR

Show / hide

Vilket är det bästa alkaliska batteriet i termer av prestanda när det gäller Duracell-portföljen?

100% prestanda garanteras* med Duracell Ultra för alla enheter.

Show / hide

HUR REAGERAR NI PÅ SENARE TIDERS TREDJEPARTSTESTER MED JÄMFÖRELSER MOT ANDRA MÄRKEN?

Duracell är toppmärket som kunder över hela världen förlitar sig på. Batteriprestanda handlar inte om endimensionell mätning, utan ett stort antal parametrar inverkar: urladdningskararaktäristik, spänning, energidensitet, inverkan av urladdningsbelastning och temperatur, såväl som hållbarhet. Tekniska bulletiner med detaljerad information för varje batterityp finns i Teknikbiblioteket. Genom tester såväl i laboratoriemiljö (enligt IEC-metoder) som vid verklig användning säkerställer vi att våra innovativa idéer ständigt håller våra kunder helnöjda.

Show / hide

VAR KAN JAG KÖPA DURACELL-PRODUKTER?

På den här webbplatsen. På informationssidan för varje produkt ser du e-handlare som tillhandahåller produkten och om den finns i lager eller inte. Du hittar även många av våra produkter i vanliga butiker, snabbköp, varuhus, stormarknader och annat.

Show / hide

HAR NI NÅGRA TÄVLINGAR, SPECIALERBJUDANDEN ELLER LOTTERIER?

Alla våra kampanjer finns på den här webbplatsen under Kampanjer. Besök gärna ofta för att se om det finns uppdateringar.

Show / hide

HUR SKAPADES DURACELL-KANINEN?

Det började år 1973, när man tog fram reklamkampanjer som skulle visa att Duracells alkaliska batterier varade betydligt längre än konventionella och billiga zink-kolbatterier. En liten skär och lurvig kanin skapades, och med Duracell-batterier som drivkälla kunde den hålla igång längre än alla andra i en rad åskådliggörande utmaningar.

Show / hide

FINNS KANINEN ATT KÖPA?

Tyvärr finns Duracell-kaninen inte att köpa.

Show / hide

PÅVERKAS BATTERIER AV TEMPERATUR?

Vi rekommenderar att batterierna förvaras torrt och i rumstemperatur. Extrem värme eller kyla försämrar batteriernas funktion. Du bör undvika att placera batteridrivna produkter på platser som är mycket varma. Förvaring i kyl är dessutom varken nödvändig eller rekommenderas.

Show / hide

NÄR SKA JAG TA UT BATTERIERNA UR MIN PRODUKT?

Batterierna ska tas ut ur produkten/utrustningen när:

Produkten inte förväntas komma till användning under ett antal månader
Batterierna är slut (för att undvika risken för skador pga. batteriläckage)
Produkten drivs med nätspänning (växelspänning)

Show / hide

HUR SKA JAG HANTERA BATTERIER SOM LÄCKT I EN PRODUKT?

Även om de flesta batterier innehåller kemikalier som inte skadar bar hud så ska de behandlas som vilka kemikalier som helst. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av exponerade batterikemikalier. Batterikemikalier får inte förekomma i närheten av ögon eller förtäras. Kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa.

Show / hide

VILKEN INVERKAN HAR DURACELL-BATTERIER PÅ MILJÖN?

År 1993 tog vi frivilligt bort kvicksilvertillsatser från våra batterier. ”Våra alkaliska batterier består i huvudsak av vanliga material — stål, zink och mangan — och utgör inga risker för hälsa eller miljö vid normal användning eller kassering. Vårt miljötänkande innebär även att vi ersätter PVC-förpackningar med fibermaterial och RPET (återvunnen PET). Detta är en heltäckande och hållbar förpackningslösning, ett av de bästa PVC-alternativen som finns tillgängliga idag. Som världens ledande tillverkare av alkaliska högprestandabatterier känner vi vårt ansvar att bidra till att skydda miljön. Vi månar om att utforma, tillverka och distribuera batterier på ett sätt som minimerar inverkan på miljön. Vi deltar också i Call2Recycle-programmet för att säkerställa att batterier återvinns och kasseras på ett säkert och korrekt sätt.”

Show / hide

HUR SKA JAG GÖRA RENT EFTER ETT BATTERILÄCKAGE?

Följ dessa råd för att göra rent efter ett batteriläckage: Arbeta på en väl ventilerad plats. Använd hushållshandskar och glasögon. Använd en tandborste eller bomullspinne, och avlägsna batteriläckage från elkontakterna. Säkerställ att produkten är helt torr innan du prövar med ett nytt batteri. Följ nedanstående regler för att undvika framtida problem:
Blanda inte olika batterimärken i samma produkt.
Ta ut batterier ur produkter vid förvaring.
För rengöring vid läckage från alkalin-, NiCAD och NiMH-batterier: använd en matsked borsyra i en gallon vatten (1 amerikansk gallon = 3,78541 l) eller en blandning av ättika eller citronsaft utspädd med vatten i lika delar (50/50).

Show / hide

SKA JAG TA UT BATTERIERNA UR PRODUKTEN OM JAG INTE KOMMER ATT ANVÄNDA DEN PÅ ETT TAG?

Ja. Ta ut batterierna ur produkter som inte förväntas komma till användning under ett antal månader.

Show / hide

SKA JAG FÖRVARA MINA BATTERIER I KYLEN ELLER FRYSEN?

Vi rekommenderar att batterierna förvaras torrt och i rumstemperatur. Extrem värme eller kyla försämrar batteriernas funktion. Du bör undvika att placera batteridrivna produkter på platser som är mycket varma. Förvaring i kyl är dessutom varken nödvändig eller rekommenderas.

Show / hide

KAN JAG LADDA UPPLADDNINGSBARA BATTERIER AV ANDRA MÄRKEN I EN DURACELL-LADDARE?

Ja, Duracell-laddare kan användas för att ladda andra NiMH AA- eller AAA-batterier. Duracell kan dock inte lämna några garantier beträffande kvalitet, säkerhet eller funktion i samband med andra batterimärken, så användning av uppladdningsbara batterier från Duracell rekommenderas.

Show / hide

SKA JAG RENGÖRA BATTERIUTRYMMET?

För bästa möjliga funktion ska batteriernas kontaktytor och batteriutrymmen hållas rena. Gnid dem med ett rent radergummi eller en ren trasa varje gång du byter batterier.

Show / hide

ETT BATTERI BLEV VARMT I MIN FICKA. ÄR DETTA NORMALT?

Nej, batterier ska inte bli varma när de inte används. Våra förpackningar har en tryckt varningstext där våra kunder uppmanas att inte ha batterier lösa i fickan eller handväskan. De kan kortslutas genom kontakt med metallföremål och läcka eller spricka och orsaka personskador.

Show / hide

KAN JAG TA ISÄR ETT BATTERI?

Nej, ta inte isär batterier. Om ett batteri tas isär kan skadlig kontakt med komponenterna uppstå och orsaka personskador eller brand.

Show / hide

INNEHÅLLER ERA BATTERIER KVICKSILVER?

Nej, Duracell-batterier av alla varianter är kvicksilverfria. Vi är stolta över att frivilligt ha slutat använda kvicksilver i våra batterier för allmänt bruk (storlek AAA, AA, C, D och 9 V) år 1993. Våra alkaliska batterier består huvudsakligen av vanliga metaller, stål, zink och mangan, och de utgör inte någon risk för hälsa eller miljö så länge de används och kasseras på rätt sätt. Alla hörapparatsbatterier har varit kvicksilverfria sedan januari 2011, i enlighet med The Mercury-Containing and Rechargeable Battery Act.

Show / hide

HUR SKA JAG HANTERA BATTERIER SOM LÄCKT I EN PRODUKT?

Även om de flesta batterier innehåller kemikalier som inte skadar bar hud så ska de behandlas som vilka kemikalier som helst. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av exponerade batterikemikalier. Batterikemikalier får inte förekomma i närheten av ögon eller förtäras. Kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa.

Show / hide

ÄR DET NORMALT ATT DURACELLS UPPLADDNINGSBARA NIMH-BATTERIER BLIR VARMA UNDER UPPLADDNING?

Ja, det är normalt att både celler och laddare blir varma under uppladdning.

Show / hide

MITT BATTERI BLEV VÅTT OCH NU FINNS DET EN VIT PULVERLIKNANDE SUBSTANS PÅ DET. VAD SKA JAG GÖRA?

Om det förekommer väta eller en vit pulverliknande substans på ett batteri ska batteriet bara hanteras i begränsad omfattning. Hantera bara batteriet i den omfattning som krävs för att ta ur och kassera det, och skölj omedelbart alla utsatta kroppsdelar och kläder med tvål och vatten. Om kontakt med ögonen skulle uppstå, spola omedelbart ögonen med rinnande vatten i minst 15 minuter och sök sedan omedelbart läkarhjälp.

Show / hide

MITT BARN TYCKER OM ATT LEKA MED BATTERIER. ÄR DETTA OK?

Små barn ska inte leka med batterier. Batterier är avsedda att driva olika produkter, inte att leka med. Kom ihåg att batterier visserligen är allmänt förekommande och vardagliga ting, men att de också alstrar portabel kraft genom kraftiga kemiska reaktioner. Batterier får aldrig tas isär, hanteras vårdslöst eller felaktigt, eller användas som leksaker. Även om de flesta batterier innehåller kemikalier som inte skadar bar hud så ska de behandlas som vilka kemikalier som helst. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av exponerade batterikemikalier. Batterikemikalier får inte förekomma i närheten av ögon eller förtäras. Kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa. Av säkerhetskäl ska barn som använder batterier noga övervakas av en ansvarig vuxen.

Show / hide

DET FINNS KINESISKA BOKSTÄVER PÅ MINA BATTERIER. VAD BETYDER DE?

Dessa tecken anger att batterierna är kvicksilverfria.

Show / hide

ÅT VILKET HÅLL SKA + OCH – VARA?

Följ noga anvisningarna för dina produkter beträffande hur batterierna ska sättas i ordentligt, och se till att anslutningarna för + (plus) och – (minus) är åt rätt håll. VARNING: Vissa produkter som behöver tre eller flera batterier kan verka fungera ordentligt även om ett av batterierna är felaktigt isatt. Detta kan dock medföra att batterier läcker eller spricker, vilket i sin tur kan orsaka produktskador.

Show / hide

KAN JAG TÄNDA ELD PÅ BATTERIER?

Tänd ALDRIG eld på batterier eller kasta dem i en brasa — de kan explodera, spricka och orsaka säkerhetsrisker.

Show / hide

VARFÖR ANVÄNDA UPPLADDNINGSBARA NICKEL-METALLHYDRIDBATTERIER (NIMH)?

I många av dagens högförbrukningsenheter, t.ex. digitalkameror, behöver batterierna bytas oftare än vad du är van vid, så varför inte välja Duracells NiMH-batterier? De kan laddas upp hundratals gånger. Duracells uppladdningsbara AA-batterier är idealiska för digitalkameror och andra produkter som behöver mycket kraft. Det finns även AAA-batterier för små elektronikprodukter som t.ex. MP3-spelare och portabla spel. Duracells uppladdningsbara NiMH-batterier och laddare har den kvalitet och tillförlitlighet du förväntar dig från Duracell och erbjuder en långsiktig och kostnadseffektiv lösning.

Show / hide

HUR FUNGERAR ETT BATTERI?

Batterier kan verka simpla, men att skapa färdigförpackad kraft innebär en komplicerad elektrokemisk process. Elektrisk ström i form av elektroner börjar flöda i den externa kretsen när det som ska drivas — exempelvis en glödlampa — slås på. I detta läge avger anodmaterialet, zink, två elektroner per atom i en process som kallas oxidation, och kvar finns instabila zinkjoner. När elektronerna sett till att glödlampan tänts kommer de till katoden, där de förenas med det aktiva materialet, mangandioxid, i en process som kallas reduktion. De kombinerade processerna oxidation och reduktion skulle inte kunna inträffa i en cell om inte elektroner kunde återledas internt till anoden för att balansera det externa strömflödet. Denna process åstadkoms genom att negativt laddade hydroxidjoner är i rörelse i vattenlösningen, den s.k. elektrolyten. Varje elektron som kommer till katoden reagerar med mangandioxiden och bildar MnOO-. MnOO- reagerar sedan med vattnet i elektrolyten. Vid denna reaktion delas vattenmolekylerna så att hydroxidjoner frigörs i elektrolyten, vätejoner förenas med MnOO- och MnOOH bildas. Den interna kretsen sluts när hydroxidjonerna från denna reaktion vid katoden flödar till anoden i form av jonström. Där förenas de med instabila zinkjoner som bildades vid anoden när elektronerna flödade i den externa kretsen. Härvid bildas zinkoxid och vatten. Detta gör att kretsen sluts (vilket erfordras för ett konstant elektricitetsflöde) och driver din ficklampa.

Show / hide

VARAR ALLA BATTERIER LIKA LÄNGE?

Nej, livslängden och kraften hos olika batterier varierar, beroende på typen och mängden av kemikalier som de är sammansatta av. Det kan jämföras med tillagningen av en maträtt: Användning av olika ingredienser i olika mängd ger olika smak.

Show / hide

VAD ÄR ETT ALKALISKT BATTERI?

Duracell blev pionjärer för alkaliska elektrokemiska mangandioxidsystem för nästan 40 år sedan. Under 1960-talet vann de här batterierna snabbt popularitet på den ständigt växande hemelektronikmarknaden. Alkaliska mangandioxidceller har många fördelar jämfört med zink-kolceller, med upp till tio gånger fler amperetimmar vid hög och kontinuerlig urladdning. Deras kapacitet vid låga temperaturer är också överlägsen i jämförelse med konventionella primärceller med vattenbaserad elektrolyt. Förutom kapaciteten vid låga temperaturer är andra viktiga fördelar längre hållbarhet och bättre läckagesäkerhet. Det effektiva och säkra höljet ger utomordentligt skydd mot läckage och korrosion. Duracell tillverkar idag tre typer av alkaliska batterier.

Show / hide

VAD FINNS INUTI ETT BATTERI?

Batterier kan vara små, men de är allt annat än simpla. De är högteknologiska elektrokemiska celler. Kemisk energi omvandlas till elektrisk energi genom en redoxreaktion. Denna process äger rum mellan de tre huvuddelarna i ett batteri: anoden, katoden och elektrolyten. I olika typer av batterier används olika material för de här delarna. Materialen för dessa delar väljs beroende på deras förmåga att avge eller attrahera elektroner, vilket är en förutsättning för att elektrisk ström ska kunna alstras. Anoden är ofta en metall, katoden är en metalloxid, och elektrolyten är en saltlösning som möjliggör jonflödet.

Show / hide

VEM UPPFANN BATTERIET?

På 1860-talet utvecklade fransmannen George Leclanche det som skulle bli föregångaren till världens första allmänt använda batteri; zink-kolcellen. Anoden var en kvicksilverlegerad zinkstav (zink hade utgjort anoden i Alessandro Voltas ursprungliga cell och visat sig vara en av de bästa metallerna i sammanhanget). Katoden var en porös bägare med krossad mangandioxid och en viss mängd kol. En kolstav placerades i blandningen för att fungera som strömsamlare. Både anoden och katodbägaren placerades i en salmiaklösning, som fungerade som elektrolyt. Det här systemet kom att kallas ”våtcell”. Leclanches cell var robust och billig, men på 1880-talet kom den att ersättas av den förbättrade ”torrcellen”. Anoden blev en zinkbehållare som innehåller cellen, och elektrolyten blev en massa snarare än en vätska; i princip samma zink-kolcell som vi känner till idag.

Show / hide

VAD ÄR ANOD, KATOD OCH ELEKTROLYT?

Det här är de grundläggande delarna i ett batteri. Anoden är den negativa elektroden och består av zink. Katoden är den positiva elektroden och består av mangandioxid. Elektrolyten är en vattenlösning som gör att joner kan röra sig mellan elektroderna och består av kaliumhydroxid.

Show / hide

Finns det fortfarande POWERCHECK™ på Duracell Ultra-batterier?

Ja, varje Duracell Ultra-batteri har POWERCHECK, förutom vårt 9V-batteri. POWERCHECK är ett integrerat testverktyg som alltid gör det möjligt för dig att veta hur mycket energi som finns kvar i batteriet.

Show / hide

Vilket är det bästa alkaliska batteriet i termer av prestanda när det gäller Duracell-portföljen?

Duracell Ultra med upp till 100% mer kraft* för alla enheter.

Show / hide

Spelar det någon roll vilken typ av batteri jag använder i min enhet?

Byt alltid batteriet eller batterierna i din utrustning mot den storlek och typ som specificeras av tillverkaren. Alkaliska batterier rekommenderas ofta för bästa prestanda, eftersom brunstensbatterier har sämre livslängd och utrustningen kan komma att inte fungera korrekt om brunstensbatterier används.

Show / hide

Kan jag blanda gamla och nya batterier?

Blanda inte gamla och nya batterier. Om du gör det minskar du den övergripande prestandan och det kan orsaka batteriläckage eller fel. Vi rekommenderar att du byter alla batterier i en enhet.

Show / hide

Ska Duracells laddningsbara batterier laddas ur helt innan de behöver laddas igen?

Duracells laddningsbara batterier har inga problem med så kallad minneseffekt, så det är inget problem att ladda dem även om de inte laddar ur helt.

Show / hide

Kan de alkaliska batterierna laddas?

Endast batterier med märkningen ”laddningsbara” får laddas. Alla försök att ladda ett icke laddningsbart batteri kan resultera i skada eller läckage. Vi rekommenderar att du använder Duracell Recharge Plus eller Ultra-batterier. De är ihopparade med en av våra olika laddare och kan laddas hundratals gånger.

Show / hide

Kan jag använda Plus-batterier för alla enheter?

Duracell Plus-batterier ger tillförlitlig prestanda i alla dina enheter.

Show / hide

I vilka enheter bör du inte använda laddningsbara batterier?

Du kan använda laddningsbara batterier på nästan alla enheter där du normalt sett använder ett alkaliskt batteri, om det inte står något annat i informationen från tillverkaren. Det finns inga störningar vid användning av laddningsbara batterifabrikat, som skiljer sig från enhetens varumärke.

 

Show / hide

Kan jag ladda mina laddningsbara batterier från Duracell i någon annan batteriladdare?

Ja, i valfri laddare, men Duracells laddare rekommenderas, eftersom de är bland de säkraste i branschen.

Show / hide

Kan jag ladda laddningsbara batterier av andra fabrikat i Duracell-laddaren?

Ja, laddarna från Duracell laddar övriga laddningsbara NiMH-batterier. Duracell kan dock inte garantera kvalitet, säkerhet och prestanda hos andra batterimärken, så användning av Duracells laddningsbara batterier rekommenderas.

Show / hide

Kan Duracells laddningsbara batterier användas i min enhet?

Ja. Under förutsättning att det handlar om rätt storlek kan du använda Duracells laddningsbara batterier i valfri enhet, men Duracell rekommenderar att du läser i bruksanvisningen för enheten för information om kompatibilitet. Laddningsbara batterier passar bäst för enheter med medelhög till hög förbrukning. Med andra ord handlar det om enheter, såsom digitalkameror eller en trådlös spelkontroll, som vanligtvis går på vanliga alkaliska batterier och som laddar ur snabbt.

Show / hide

Hur gör jag när jag ska göra mig av med batterierna?

Alla batterier ska återvinnas. Batterier får inte kastas i hushållsavfallet, utan ska tas till återvinningsstation.

Show / hide

Hur skiljer sig Duracells hörapparatsbatterier från andra hörapparatsbatterier?

Duracell batterier för hörapparater är enkla att använda, levereras i en praktisk plastförpackning och har en extra lång flik för enkelt införande i enheten.

Duracell Duracell

KONTAKTA OSS

Hittar du inte svaret? Klicka och skicka e-post.

KONTAKTA OSS