Säkerhetsikoner

Ta bort batterierna innan du förvarar enheten

Vid förtäring, kontakta läkare omgående

Blanda inte begagnade och nya batterier

Blanda inte olika märken eller typer batterier

Kontrollera polariteten (+/-)

Förvaras oåtkomligt för barn

Får ej förtäras

Släng det inte i elden

Får inte demonteras

Ladda inte

Batteriet kan explodera eller läcka om det hettas kortsluts