VANLIGA FRÅGOR

Har du en fråga? Välj en kategori och få svar på de vanligast förekommande frågorna.

Duracell

VETENSKAP

Show / hide

VARFÖR ANVÄNDA UPPLADDNINGSBARA NICKEL-METALLHYDRIDBATTERIER (NIMH)?

I många av dagens högförbrukningsenheter, t.ex. digitalkameror, behöver batterierna bytas oftare än vad du är van vid, så varför inte välja Duracells NiMH-batterier? De kan laddas upp hundratals gånger. Duracells uppladdningsbara AA-batterier är idealiska för digitalkameror och andra produkter som behöver mycket kraft. Det finns även AAA-batterier för små elektronikprodukter som t.ex. MP3-spelare och portabla spel. Duracells uppladdningsbara NiMH-batterier och laddare har den kvalitet och tillförlitlighet du förväntar dig från Duracell och erbjuder en långsiktig och kostnadseffektiv lösning.

Show / hide

HUR FUNGERAR ETT BATTERI?

Batterier kan verka simpla, men att skapa färdigförpackad kraft innebär en komplicerad elektrokemisk process. Elektrisk ström i form av elektroner börjar flöda i den externa kretsen när det som ska drivas — exempelvis en glödlampa — slås på. I detta läge avger anodmaterialet, zink, två elektroner per atom i en process som kallas oxidation, och kvar finns instabila zinkjoner. När elektronerna sett till att glödlampan tänts kommer de till katoden, där de förenas med det aktiva materialet, mangandioxid, i en process som kallas reduktion. De kombinerade processerna oxidation och reduktion skulle inte kunna inträffa i en cell om inte elektroner kunde återledas internt till anoden för att balansera det externa strömflödet. Denna process åstadkoms genom att negativt laddade hydroxidjoner är i rörelse i vattenlösningen, den s.k. elektrolyten. Varje elektron som kommer till katoden reagerar med mangandioxiden och bildar MnOO-. MnOO- reagerar sedan med vattnet i elektrolyten. Vid denna reaktion delas vattenmolekylerna så att hydroxidjoner frigörs i elektrolyten, vätejoner förenas med MnOO- och MnOOH bildas. Den interna kretsen sluts när hydroxidjonerna från denna reaktion vid katoden flödar till anoden i form av jonström. Där förenas de med instabila zinkjoner som bildades vid anoden när elektronerna flödade i den externa kretsen. Härvid bildas zinkoxid och vatten. Detta gör att kretsen sluts (vilket erfordras för ett konstant elektricitetsflöde) och driver din ficklampa.

Show / hide

VARAR ALLA BATTERIER LIKA LÄNGE?

Nej, livslängden och kraften hos olika batterier varierar, beroende på typen och mängden av kemikalier som de är sammansatta av. Det kan jämföras med tillagningen av en maträtt: Användning av olika ingredienser i olika mängd ger olika smak.

Show / hide

VAD ÄR ETT ALKALISKT BATTERI?

Duracell blev pionjärer för alkaliska elektrokemiska mangandioxidsystem för nästan 40 år sedan. Under 1960-talet vann de här batterierna snabbt popularitet på den ständigt växande hemelektronikmarknaden. Alkaliska mangandioxidceller har många fördelar jämfört med zink-kolceller, med upp till tio gånger fler amperetimmar vid hög och kontinuerlig urladdning. Deras kapacitet vid låga temperaturer är också överlägsen i jämförelse med konventionella primärceller med vattenbaserad elektrolyt. Förutom kapaciteten vid låga temperaturer är andra viktiga fördelar längre hållbarhet och bättre läckagesäkerhet. Det effektiva och säkra höljet ger utomordentligt skydd mot läckage och korrosion. Duracell tillverkar idag tre typer av alkaliska batterier.

Show / hide

VAD FINNS INUTI ETT BATTERI?

Batterier kan vara små, men de är allt annat än simpla. De är högteknologiska elektrokemiska celler. Kemisk energi omvandlas till elektrisk energi genom en redoxreaktion. Denna process äger rum mellan de tre huvuddelarna i ett batteri: anoden, katoden och elektrolyten. I olika typer av batterier används olika material för de här delarna. Materialen för dessa delar väljs beroende på deras förmåga att avge eller attrahera elektroner, vilket är en förutsättning för att elektrisk ström ska kunna alstras. Anoden är ofta en metall, katoden är en metalloxid, och elektrolyten är en saltlösning som möjliggör jonflödet.

Show / hide

VEM UPPFANN BATTERIET?

På 1860-talet utvecklade fransmannen George Leclanche det som skulle bli föregångaren till världens första allmänt använda batteri; zink-kolcellen. Anoden var en kvicksilverlegerad zinkstav (zink hade utgjort anoden i Alessandro Voltas ursprungliga cell och visat sig vara en av de bästa metallerna i sammanhanget). Katoden var en porös bägare med krossad mangandioxid och en viss mängd kol. En kolstav placerades i blandningen för att fungera som strömsamlare. Både anoden och katodbägaren placerades i en salmiaklösning, som fungerade som elektrolyt. Det här systemet kom att kallas ”våtcell”. Leclanches cell var robust och billig, men på 1880-talet kom den att ersättas av den förbättrade ”torrcellen”. Anoden blev en zinkbehållare som innehåller cellen, och elektrolyten blev en massa snarare än en vätska; i princip samma zink-kolcell som vi känner till idag.

Show / hide

VAD ÄR ANOD, KATOD OCH ELEKTROLYT?

Det här är de grundläggande delarna i ett batteri. Anoden är den negativa elektroden och består av zink. Katoden är den positiva elektroden och består av mangandioxid. Elektrolyten är en vattenlösning som gör att joner kan röra sig mellan elektroderna och består av kaliumhydroxid.

Show / hide

Finns det fortfarande POWERCHECK™ på Duracell Ultra Power-batterier?

Ja, varje Duracell Ultra Power-batteri har POWERCHECK, förutom vårt 9V-batteri. POWERCHECK är ett integrerat testverktyg som alltid gör det möjligt för dig att veta hur mycket energi som finns kvar i batteriet.

Show / hide

Spelar det någon roll vilken typ av batteri jag använder i min enhet?

Byt alltid batteriet eller batterierna i din utrustning mot den storlek och typ som specificeras av tillverkaren. Alkaliska batterier rekommenderas ofta för bästa prestanda, eftersom brunstensbatterier har sämre livslängd och utrustningen kan komma att inte fungera korrekt om brunstensbatterier används.

Show / hide

Ska Duracells laddningsbara batterier laddas ur helt innan de behöver laddas igen?

Duracells laddningsbara batterier har inga problem med så kallad minneseffekt, så det är inget problem att ladda dem även om de inte laddar ur helt.

Show / hide

Kan de alkaliska batterierna laddas?

Endast batterier med märkningen ”laddningsbara” får laddas. Alla försök att ladda ett icke laddningsbart batteri kan resultera i skada eller läckage. Vi rekommenderar att du använder Duracell Recharge Plus eller Ultra-batterier. De är ihopparade med en av våra olika laddare och kan laddas hundratals gånger.

Duracell Duracell

KONTAKTA OSS

Hittar du inte svaret? Klicka och skicka e-post.

KONTAKTA OSS