VANLIGA FRÅGOR

Har du en fråga? Välj en kategori och få svar på de vanligast förekommande frågorna.

Duracell

SÄKERHET

Show / hide

KAN JAG LADDA UPPLADDNINGSBARA BATTERIER AV ANDRA MÄRKEN I EN DURACELL-LADDARE?

Ja, Duracell-laddare kan användas för att ladda andra NiMH AA- eller AAA-batterier. Duracell kan dock inte lämna några garantier beträffande kvalitet, säkerhet eller funktion i samband med andra batterimärken, så användning av uppladdningsbara batterier från Duracell rekommenderas.

Show / hide

SKA JAG RENGÖRA BATTERIUTRYMMET?

För bästa möjliga funktion ska batteriernas kontaktytor och batteriutrymmen hållas rena. Gnid dem med ett rent radergummi eller en ren trasa varje gång du byter batterier.

Show / hide

ETT BATTERI BLEV VARMT I MIN FICKA. ÄR DETTA NORMALT?

Nej, batterier ska inte bli varma när de inte används. Våra förpackningar har en tryckt varningstext där våra kunder uppmanas att inte ha batterier lösa i fickan eller handväskan. De kan kortslutas genom kontakt med metallföremål och läcka eller spricka och orsaka personskador.

Show / hide

KAN JAG TA ISÄR ETT BATTERI?

Nej, ta inte isär batterier. Om ett batteri tas isär kan skadlig kontakt med komponenterna uppstå och orsaka personskador eller brand.

Show / hide

INNEHÅLLER ERA BATTERIER KVICKSILVER?

Nej, Duracell-batterier av alla varianter är kvicksilverfria. Vi är stolta över att frivilligt ha slutat använda kvicksilver i våra batterier för allmänt bruk (storlek AAA, AA, C, D och 9 V) år 1993. Våra alkaliska batterier består huvudsakligen av vanliga metaller, stål, zink och mangan, och de utgör inte någon risk för hälsa eller miljö så länge de används och kasseras på rätt sätt. Alla hörapparatsbatterier har varit kvicksilverfria sedan januari 2011, i enlighet med The Mercury-Containing and Rechargeable Battery Act.

Show / hide

HUR SKA JAG HANTERA BATTERIER SOM LÄCKT I EN PRODUKT?

Även om de flesta batterier innehåller kemikalier som inte skadar bar hud så ska de behandlas som vilka kemikalier som helst. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av exponerade batterikemikalier. Batterikemikalier får inte förekomma i närheten av ögon eller förtäras. Kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa.

Show / hide

ÄR DET NORMALT ATT DURACELLS UPPLADDNINGSBARA NIMH-BATTERIER BLIR VARMA UNDER UPPLADDNING?

Ja, det är normalt att både celler och laddare blir varma under uppladdning.

Show / hide

MITT BATTERI BLEV VÅTT OCH NU FINNS DET EN VIT PULVERLIKNANDE SUBSTANS PÅ DET. VAD SKA JAG GÖRA?

Om det förekommer väta eller en vit pulverliknande substans på ett batteri ska batteriet bara hanteras i begränsad omfattning. Hantera bara batteriet i den omfattning som krävs för att ta ur och kassera det, och skölj omedelbart alla utsatta kroppsdelar och kläder med tvål och vatten. Om kontakt med ögonen skulle uppstå, spola omedelbart ögonen med rinnande vatten i minst 15 minuter och sök sedan omedelbart läkarhjälp.

Show / hide

MITT BARN TYCKER OM ATT LEKA MED BATTERIER. ÄR DETTA OK?

Små barn ska inte leka med batterier. Batterier är avsedda att driva olika produkter, inte att leka med. Kom ihåg att batterier visserligen är allmänt förekommande och vardagliga ting, men att de också alstrar portabel kraft genom kraftiga kemiska reaktioner. Batterier får aldrig tas isär, hanteras vårdslöst eller felaktigt, eller användas som leksaker. Även om de flesta batterier innehåller kemikalier som inte skadar bar hud så ska de behandlas som vilka kemikalier som helst. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av exponerade batterikemikalier. Batterikemikalier får inte förekomma i närheten av ögon eller förtäras. Kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa. Av säkerhetskäl ska barn som använder batterier noga övervakas av en ansvarig vuxen.

Show / hide

DET FINNS KINESISKA BOKSTÄVER PÅ MINA BATTERIER. VAD BETYDER DE?

Dessa tecken anger att batterierna är kvicksilverfria.

Show / hide

ÅT VILKET HÅLL SKA + OCH – VARA?

Följ noga anvisningarna för dina produkter beträffande hur batterierna ska sättas i ordentligt, och se till att anslutningarna för + (plus) och – (minus) är åt rätt håll. VARNING: Vissa produkter som behöver tre eller flera batterier kan verka fungera ordentligt även om ett av batterierna är felaktigt isatt. Detta kan dock medföra att batterier läcker eller spricker, vilket i sin tur kan orsaka produktskador.

Show / hide

KAN JAG TÄNDA ELD PÅ BATTERIER?

Tänd ALDRIG eld på batterier eller kasta dem i en brasa — de kan explodera, spricka och orsaka säkerhetsrisker.

Show / hide

Spelar det någon roll vilken typ av batteri jag använder i min enhet?

Byt alltid batteriet eller batterierna i din utrustning mot den storlek och typ som specificeras av tillverkaren. Alkaliska batterier rekommenderas ofta för bästa prestanda, eftersom brunstensbatterier har sämre livslängd och utrustningen kan komma att inte fungera korrekt om brunstensbatterier används.

Show / hide

Kan jag blanda gamla och nya batterier?

Blanda inte gamla och nya batterier. Om du gör det minskar du den övergripande prestandan och det kan orsaka batteriläckage eller fel. Vi rekommenderar att du byter alla batterier i en enhet.

Show / hide

Ska Duracells laddningsbara batterier laddas ur helt innan de behöver laddas igen?

Duracells laddningsbara batterier har inga problem med så kallad minneseffekt, så det är inget problem att ladda dem även om de inte laddar ur helt.

Show / hide

I vilka enheter bör du inte använda laddningsbara batterier?

Du kan använda laddningsbara batterier på nästan alla enheter där du normalt sett använder ett alkaliskt batteri, om det inte står något annat i informationen från tillverkaren. Det finns inga störningar vid användning av laddningsbara batterifabrikat, som skiljer sig från enhetens varumärke.

 

Show / hide

Kan jag ladda mina laddningsbara batterier från Duracell i någon annan batteriladdare?

Ja, i valfri laddare, men Duracells laddare rekommenderas, eftersom de är bland de säkraste i branschen.

Show / hide

Kan jag ladda laddningsbara batterier av andra fabrikat i Duracell-laddaren?

Ja, laddarna från Duracell laddar övriga laddningsbara NiMH-batterier. Duracell kan dock inte garantera kvalitet, säkerhet och prestanda hos andra batterimärken, så användning av Duracells laddningsbara batterier rekommenderas.

Duracell Duracell

KONTAKTA OSS

Hittar du inte svaret? Klicka och skicka e-post.

KONTAKTA OSS