VANLIGA FRÅGOR

Har du en fråga? Välj en kategori och få svar på de vanligast förekommande frågorna.

Duracell

FÖRVARING

Show / hide

PÅVERKAS BATTERIER AV TEMPERATUR?

Vi rekommenderar att batterierna förvaras torrt och i rumstemperatur. Extrem värme eller kyla försämrar batteriernas funktion. Du bör undvika att placera batteridrivna produkter på platser som är mycket varma. Förvaring i kyl är dessutom varken nödvändig eller rekommenderas.

Show / hide

NÄR SKA JAG TA UT BATTERIERNA UR MIN PRODUKT?

Batterierna ska tas ut ur produkten/utrustningen när:

Produkten inte förväntas komma till användning under ett antal månader
Batterierna är slut (för att undvika risken för skador pga. batteriläckage)
Produkten drivs med nätspänning (växelspänning)

Show / hide

HUR SKA JAG HANTERA BATTERIER SOM LÄCKT I EN PRODUKT?

Även om de flesta batterier innehåller kemikalier som inte skadar bar hud så ska de behandlas som vilka kemikalier som helst. Vidta alltid försiktighetsåtgärder vid hantering av exponerade batterikemikalier. Batterikemikalier får inte förekomma i närheten av ögon eller förtäras. Kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa.

Show / hide

VILKEN INVERKAN HAR DURACELL-BATTERIER PÅ MILJÖN?

År 1993 tog vi frivilligt bort kvicksilvertillsatser från våra batterier. ”Våra alkaliska batterier består i huvudsak av vanliga material — stål, zink och mangan — och utgör inga risker för hälsa eller miljö vid normal användning eller kassering. Vårt miljötänkande innebär även att vi ersätter PVC-förpackningar med fibermaterial och RPET (återvunnen PET). Detta är en heltäckande och hållbar förpackningslösning, ett av de bästa PVC-alternativen som finns tillgängliga idag. Som världens ledande tillverkare av alkaliska högprestandabatterier känner vi vårt ansvar att bidra till att skydda miljön. Vi månar om att utforma, tillverka och distribuera batterier på ett sätt som minimerar inverkan på miljön. Vi deltar också i Call2Recycle-programmet för att säkerställa att batterier återvinns och kasseras på ett säkert och korrekt sätt.”

Show / hide

HUR SKA JAG GÖRA RENT EFTER ETT BATTERILÄCKAGE?

Följ dessa råd för att göra rent efter ett batteriläckage: Arbeta på en väl ventilerad plats. Använd hushållshandskar och glasögon. Använd en tandborste eller bomullspinne, och avlägsna batteriläckage från elkontakterna. Säkerställ att produkten är helt torr innan du prövar med ett nytt batteri. Följ nedanstående regler för att undvika framtida problem:
Blanda inte olika batterimärken i samma produkt.
Ta ut batterier ur produkter vid förvaring.
För rengöring vid läckage från alkalin-, NiCAD och NiMH-batterier: använd en matsked borsyra i en gallon vatten (1 amerikansk gallon = 3,78541 l) eller en blandning av ättika eller citronsaft utspädd med vatten i lika delar (50/50).

Show / hide

SKA JAG TA UT BATTERIERNA UR PRODUKTEN OM JAG INTE KOMMER ATT ANVÄNDA DEN PÅ ETT TAG?

Ja. Ta ut batterierna ur produkter som inte förväntas komma till användning under ett antal månader.

Show / hide

SKA JAG FÖRVARA MINA BATTERIER I KYLEN ELLER FRYSEN?

Vi rekommenderar att batterierna förvaras torrt och i rumstemperatur. Extrem värme eller kyla försämrar batteriernas funktion. Du bör undvika att placera batteridrivna produkter på platser som är mycket varma. Förvaring i kyl är dessutom varken nödvändig eller rekommenderas.

Show / hide

Hur gör jag när jag ska göra mig av med batterierna?

Alla batterier ska återvinnas. Batterier får inte kastas i hushållsavfallet, utan ska tas till återvinningsstation.

Duracell Duracell

KONTAKTA OSS

Hittar du inte svaret? Klicka och skicka e-post.

KONTAKTA OSS